08.05.2021
Hrvatska plivačka liga, juniori
Rezultati:

Lana Pintarić: 3.mjesto u disciplini 100m slobodno

Tessa Zuber Polak: 3.mjesto u disciplini 50m prsno

Oleg Jeđut: 1.mjesto u disciplini 50m prsno, 3.mjesto 50m slobodno

Mario Beliga: 2.mjesto u disciplini 200m leptir, 3.mjesto 400m slobodno, 3.mjesto 100m leptir

Emil Goričanec: 1.mjesto u disciplini 50m leptir

David Kolarić: 3.mjesto u disciplini 50m leptir

Maja Cmrečnjak: 1.mjesto u disciplini 50m slobodno, 3.mjesto 50m leđno

Martin Golub: 2.mjesto u disciplini 50m slobodno, 1.mjesto 50m leđno

Fotografije uz članak: